Originalni motivi izrađeni pirografskom tehnikom

U ponudi je i izrada portreta

U ponudi su i slike izrađene pastelnom tehnikom akvarelom i temperom

Prodaja slika pirografija

Pored kupovine već gotovih slika, moguća je i izrada po narudžbi. U tom slučaju neophodno je dostaviti fotografiju traženog motiva.
Pirografski ispisujem potrebne tekstove (nazive firmi, kafića, hotela i ostalog po zahtevu) na punom drvetu ili šperploči.

O pirografiji

Pirografija je umetnost ukrašavanja drveta ili drugih materijala (na pr. kože) kontrolisanim sagorevanjem. Reč pirografija nastala je od grčkih reči PYRO – vatra i GRAFOS – pisanje, i tradicionalni je oblik umetnosti koji se služi zagrejanim vrhom ili usijanom žicom kojima se pali podloga. U novije vreme koristi se električni pirograf koji podseća na lemilicu i ima izmenljive vrhove različitih preseka.
Na ovaj način se dobija veliki opseg prirodnih tonova i senki – mogu se dobiti slike u sepia tonovima, ili jako tamni dramatični efekti. U zavisnosti od vrha koji se koristi, temperature i načina na koji se vrhovi polažu na podlogu, ostvaruju se različiti efekti. Pirografija zahteva dosta vremena i strpljenja. U potpunosti se radi rukom, a svaka linija i svaka tačka se posebno iscrtavaju. Eventualne greške se teško mogu ispraviti pa je pre početka slikanja neophodno imati jasnu zamisao konačnog izgleda slike, odnosno rasporeda tamnih i svetlih površina.
Za pirografiju se obično koristi svetlo drvo kao što su lipa, javor, topola jer imaju nenametljivu teksturu pa daju dobre kontraste. Međutim, koriste se i druge vrste drveta kao što su bor i hrast. Pirografija se takođe primenjuje i na predmetima od kože. U novije vreme, zbog korišćenje raznih hemikalija za štavljenje kože, njenim sagorevanjem oslobađaju se otrovni gasovi pa treba biti vrlo oprezan i upoznati se sa sredstvima zaštite.

• Na više sajtova koji se bave pirografijom pročitala sam da se njome može da bavi svako i da ne zahteva crtačko umeće – tačno, ali po mom mišljenju nedovoljno. Ja pirograf tretiram kao olovku ili četkicu, kao pero za tuš. Moja svaka slika je unikatna. Sve su slikane slobodnom rukom, prvo grafitnom olovkom, da mogu da pišem i brišem dok ne nacrtam korektan crtež, pa tek onda uzimam u ruke pirograf da dovršim sliku. Ne koristim indigo ili druge načine kopiranja motiva.

• Pirografija pruža velike mogućnosti umetničkog izražavanja, ali ne podnosi grešku jer su ispravke problem. Pored igre svetla i senki, postizanja dramatične tamne i prijatne sepije, stvaranja različitih tekstuara koje se postižu korišćenjem izmenljivih vrhova koji su različitih oblika (špicevi i pljosnate površine različitih profila), u završnici se može koristiti i boja što celoj priči daje novu dimenziju.

• Onima koji nisu vešti u crtanju ostaje indigo a postoje i knjige šablona po kojima se može crtati. Doduše, takve knjige su dostupne samo u inostranstvu, mislim da ih kod nas još nema. Mogu se pored celih slika, raditi različiti dekorativni detalji na predmetima koji imaju nekakvu upotrebnu vrednost. Takođe, pirografija se koristi za kaligrafsko ispisivanje tekstova na drvetu ( natpisi, nazivi firmi, reklame itd.) .