Ivanka Đorđević Končar je rođena 06.04.1956. godine u Kraljevu (Srbija). Posle završene osnovne škole, sa roditeljima se preselila u Beograd gde je upisana u gimnaziju i srednju muzičku školu (svira violinu). Završila je obe srednje škole i 1974. se upisala na Ekonomski fakultet, beogradskog Univerziteta. Diplomirala je 1980. i počela da radi, a sve vreme se amaterski bavila muzikom i slikanjem.

Pirografija ju je privukla i osvojila pre desetak godina. Od tada je imala dve dobro ocenjene samostalne izložbe (2012. i 2013), a učestvovala je i na nekoliko grupnih.

Ivanka Đorđević Končar

Autor Pirografije - Akvarela - Pastela

Close Menu